OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: Sekasin Kollektiivi

Pandemia näkyy nuorten aikuisten jaksamisessa: yhteydenotot lisääntyneet Sekasin-chatissa

Nuorten aikuisten pandemia-ajan pahoinvonti on näkynyt lisääntyneinä yhteydenottoina valtakunnallisessa Sekasin-chatissa. Muun muassa etäopetus ja sosiaalista elämää koskevat rajoitukset ovat osuneet ikäryhmään kovaa.

– Osa pandemian rajoituksista on kohdistunut erityisen voimakkaasti juuri nuoriin aikuisiin. Ikäluokalta on odotettu itseohjautumista opinnoissa, arjessa ja ihmissuhteissa. Silti tähän ikään kuuluu vahvasti vertaisten kanssa toimiminen ja vuorovaikutus, oman itsensä peilaaminen ja identiteetin muodostuminen, joka ei synny tyhjiössä yksin, selittää Sekasin Kollektiivin toiminnanjohtaja Satu Raappana OHO TV:lle.

Opiskelu- ja työelämän taitekohdassa olevien nuorten aikuisten yhteydenotot ovat olleet hienoisessa nousussa koko pandemian ajan. Raappanan mukaan etäopintojen itseohjautuvuuden vaade on osalle nuorista liikaa ja tämä heijastuu heidän itsetuntoonsa. Paineet pärjäämiselle ovat kovat ja monilla usko tulevaisuuteen on kovilla.

– Ikäryhmään kuuluu heitä, jotka ovat opiskelleet miltei koko tähänastisen tutkintonsa etänä ja itsenäisesti. Se uuvuttaa, mutta vaikuttaa myös ajatuksiin tulevaisuudesta. Nuoret kysyvät, tuleeko minusta ikinä mitään, valmistunko ja jos valmistun, niin kannattaako minun olla töissä tällaisessa maailmassa.

Sekasin-chatin keskusteluissa näkyvät opiskeluun ja työelämään liittyvät ongelmat, ihmissuhdeongelmat sekä uupuminen. Myös perheiden huolet esimerkiksi terveydestä ja taloudesta heijastuvat nuoriin. Puheluissa kuuluu ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta. Itsetuhoisuus nousee chatissa esiin edellisvuosien tapaan kymmenisen kertaa päivässä.

– Pandemia ja rajoitukset ovat lisänneet nuorten pahan olon kokemusta. Nuoruuden kehitykseen kuuluvat sosiaaliset suhteet ikätovereihin ja niitä pandemia on rajannut. Yksinäisyyden kokemus voi olla hyvinkin lamauttava niin nuorelle kuin aikuisellekin, Raappana muistuttaa.

Apua on saatava ajoissa

Vuonna 2021 Sekasin-chattiin tuli yhteydenottoja yhteensä reilut 170 000. Vain joka viidenteen pystyttiin vastaamaan. Chattiin haetaan lisävoimia vapaaehtoisista, jotka saavat työskentelyyn tarvittavan perehdytyksen ja tukea.

– Ammattilaisten ja koulutettujen vapaaehtoisten yhteistoiminnalla voimme saavuttaa samaan aikaan inhimillisiä ja tehokkaita tuloksia, Raappana sanoo.

Sekasin-chat on monelle nuorelle tärkeä väylä, joka mahdollistaa avun hakemisen matalalla kynnyksellä.

– Osalle kynnys avun hakemiseen kasvotusten on liian korkea ja verkkopalveluiden anonymiteetti mahdollistaa vaikeista, ehkä stigmatisoituneistakin asioista puhumisen, Raappana selittää.

Mielenterveyspalveluiden piiriin pääseminen on hidasta, vaikka Raappanan mukaan juuri nopea ja sujuva avun saaminen olisi avainasemassa nuorten huoliin vastaamisessa.

– Chatissa kerrottujen kokemusten perusteella nuoret kokevat palvelujärjestelmän vastaavan heidän tarpeisiinsa hitaasti ja myös sen käyttäminen saatetaan kokea monimutkaiseksi. Vointi pitää olla melko huono ennen kuin apua saa. Osalla nuorista on sellaisia kokemuksia, että he ovat pyrkineet hakemaan apua, mutta heitä ei ole otettu tosisssaan.

Valitettavasti jonot ovat tällä hetkellä pitkät ja ongelmien kanssa saattaa joutua elämään yksin kohtuuttoman pitkään.

– Avun piiriin pääseminen on varmistettava. Mitä aikaisemmin apua ja tukea nuorelle saadaan, sitä enemmän voidaan välttää kalliita ja raskaita hoitojaksoja, Raappana painottaa.

Hänen mukaansa nuoret ovat löytäneet Sekasin-chatin hyvin ja verkon valtakunnalliset palvelut ovat helppo ensiaskel apua tarvitseville. Aina digitaaliset palvelut eivät kuitenkaan yksinään riitä. Raappanan mukaan olisikin tärkeää kehittää järjestelmää niin, että hoitopolku on selkeä ja toimiva.

– Palveluita rakennettaessa olisi tärkeää miettiä yli hyvinvointialuerajojen, ettei tulla synnyttäneeksi lukuisia luukkuja verkkopalveluihin. Uusien chatin kaltaisten palveluiden sijaan näkisin tärkeänä synnyttää jatkopolkuja nykyisistä palveluista hyvinvointialueille ja toisaalta resursoida chatia riittävästi, jotta yhä useampi nuori saa apua sitä tarvitessaan.

Sekasin-chat on Sekasin Kollektiivin koordinoima valtakunnallinen hanke, jonka visiona on, ettei yksikään nuori jäisi ajatustensa kanssa yksin. Sekasin Kollektiivi on lukuisten toimijoiden yhteenliittymä. Sen koordinaatiosta vastaa MIELI Suomen Mielenterveys ry, Suomen Punainen Risti, Setlementtiliitto sekä SOS-lapsikylä.

Lähteet: Sekasin Kollektiivi