OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: pexels.com

Nämä piirteet ajavat kumppaniehdokkaat tiehensä: tutkijat listasivat parisuhteen deal breakerit

Täydellistä kumppania tuskin on olemassakaan, mutta meillä kaikilla on omat kriteerimme potentiaalisille kosijoille. Joissakin asioissa olemme valmiita tekemään myönnytyksiä, mutta on myös sellaisia kynnyskysymyksiä, joissa emme yksinkertaisesta suostu joustamaan. Jälkimmäiset heijastavat sitä, mitä me perimmiltäään haluamme parisuhteelta ja ne ovat yksilöllisiä. Uuden tutkimuksen mukaan jotkut deal breakerit ovat kuitenkin niin yleisiä, että niitä voidaan pitää lähes universaaleina.

Kumppanin valintaa koskevissa tutkimuksissa on yleensä keskitytty siihen, mitä ihmiset haluavat. Personality and Individual Differences -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa päätettiin kuitenkin selvittää, mitä he eivät missään nimessä halua. Neljässä erillisessä tutkimuksessa selvitettiin, millaisia kumppanin valintaan liittyviä kynnyskysymyksiä ihmisiillä oli ja mitkä niistä olivat kaikkein yleisimpiä. Osallistujat nimesivät kaikkiaan 96 vastenmielistä piirrettä, joita he eivät halunneet tulevalle kumppanilleen. Toisessa tutkimuksessa 2445 osallistujaa pyydettiin arvottamaan nämä ei-toivotut ominaisuudet sen mukaan, kuinka todennäköisesti kyseinen ominaisuus saisi heidät hylkäämään kumppaniehdokkaan. Datan perusteella tutkijat kokosivat yhteen seitsemän keskeistä piirrettä, jotka mitä todennäköisimmin muodostuvat esteeksi parisuhteelle. Ne olivat väkivaltaisuus, ylimielisyys, takertuvuus, siivottomuus, vihamielisyys, kunnianhimottomuus ja epäviehättävyys.

Mielenkiintoista on, että vastaukset vaihtelivat sukupuolen mukaan sekä sen mukaan, puhuttiinko lyhyt- vai pitkäaikaisesta suhteesta. Naisille suurimmat kynnyskysymykset olivat väkivaltaisuus ja siivottomuus. Pitkäaikaisesta suhteesta puhuttaessa myös kumppanin viehättävyys koettiin tärkeäksi. Miehet taas eivät halunneet epäviehättävää ja siivotonta kumppania riippumatta siitä, etsivätkö he pitkä- vai lyhytaikaista suhdetta.

Painavatko hyvät vai huonot puolet enemmän?

Sen lisäksi, että tutkimus listasi potentiaalisten kumppanien suurimmat synnit, tunnistettiin tutkimuksessa myös joitakin kaupan lukkoon lyöviä piirteitä. Aikaisempiin tutkimuksiin nojaten tutkijat nimesivät seitsemän deal maker -piirrettä. Ne olivat lämminhenkisyys, viehättävyys, korkea status, älykkyys, vakaus, intohimoisuus ja dominoivuus.

Yleinen havainto parisuhteiden tutkimuksessa on, että negatiiviset asiat painavat enemmän kuin positiiviset. Esimerkiksi kumppanille esitetty negatiivinen kommentti vaatii yleensä vastapainokseen vähintään kolme positiivista kommenttia. Tämän perusteella tutkijat olettivat, että ihmiset haluaisivat tietää toisen deal breaker -piirteet ennen kuin he edes harkitsisivat tätä potentiaaliseksi kumppanikseen. Yllättäen osallistujat olivat kuitenkin yleensä kiinnostuneempia kuulemaan ensiksi hyvistä piirteistä. Tämä käy järkeen, sillä useat tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmisillä on taipumus jättää varoitusmerkit huomiotta suhteen alkuvaiheessa. Lisäksi ihmiset ovat usein valmiita sivuuttamaan monia ei-toivottuja piirteitä, kun he tapaavat henkilön, joka täyttää heidän deal maker -kriteerinsä.

Lähde: Personality and Individual Differences, Psychology Today