OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: DNA

Miten verkkoyhteydet on suojattu vaikuttamisyrityksiltä? Toimia teknisen kyvykkyyden säilyttämiseksi poikkeustilanteissa on useita

GPS-signaalien häirintä, kyberhyökkäykset ja sabotaasi ovat esimerkkejä hybridivaikuttamisesta, jolla pyritään heikentämään kohteena olevan alueen yksilöiden ja yritysten toimintakykyä. Viime aikoina uutisiin on noussut huoli Suomeen kohdistuvista vaikuttamisyrityksistä, mikä saa kysymään: kuinka hyvin verkkoyhteydet on suojattu Suomessa?

Toimet verkkoyhteyksien säilyttämiseksi toimivina ja suorituskykyisinä on suunniteltu kaikenlaisten poikkeustilanteiden varalle. Kaikkia verkkoarkkitehtuurin, eli yhteyksien, tilojen ja järjestelmien, suunnitteluun liittyviä toimenpiteitä yhdistää yksi perustavoite: jatkuvuuden varmistaminen siten, että vaikka verkkoyhteyteen tulisi hetkellinen katkos, kuluttaja ei ehdi kokea vikatilannetta.

– Hyödynnetty teknologia, prosessit ja toimintamallit pyrkivät turvaamaan tietoliikenneverkon käytettävyyden siellä, missä sillä on eniten merkitystä. Kiinteän verkon katkoksen aiheuttajana tyyppivihollinen on kaivinkoneen kauha, joka vahingossa kaivaa kuitukaapelin poikki. Ilman varmistusta isoja alueita pimenisi, minkä takia ydin-, runko- ja alueverkko on vähintään tuplavarmistettu, eli rakennettu kaksin kuiduin ja kaksin reitein. Vaikka yksi kaapeli kärsisi vaurioita, palvelut jatkavat edelleen toimimista toisen fyysisen kaapelin kautta, kertoo DNA:n tekninen johtaja Ville Virtanen.

Varavoimalla voitetaan aikaa, laitetilat pidetään lähellä asiakasta

Tukiaseman tekniikan rikkoutumiselle ja sähkölinjojen katkeamiselle on niillekin olemassa selvä toimintaprotokolla, oli vahingon syynä sitten luonnonilmiö tai tarkoituksellinen sabotaasi. Operaattorin verkonhallintakeskus, saa tietää verkkohäiriöstä lähes reaaliajassa, minkä jälkeen henkilökunta käynnistää välittömästi vikojen selvitysketjun ja toimet verkkokyvykkyyksien palauttamiseksi. Osan häiriöistä automatiikka korjaa saman tien tai ihminen etänä, eikä vika ei välttämättä ehdi näkyä kuluttajalle asti.

– Sähköverkon häiriötilanteessa jokainen tukiasema toimii akkujen varassa useita tunteja, minkä puitteissa valtaosa häiriöistä päästään korjaamaan. Jos sähköverkkoyhtiöt eivät näytä saavan virtaa palautetuksi tarpeeksi nopeasti, kriittisiin kohteisiin kuljetetaan generaattoreita tai muita varavoimakoneita, joilla taataan sähkönsaanti. DNA toimii suurhäiriötilanteissa tiiviissä yhteistyössä paitsi valtakunnallisten ja alueellisten operaattoreiden myös hätäkeskuslaitosten, Traficomin, pelastuslaitoksen, Krivat-järjestelmää ylläpitävien erillisverkkojen ja alueellisten alihankkijoiden kanssa, Virtanen kertoo.

Tukiasemista data kulkee ydinverkkoon, missä varsinainen prosessointi tehdään. Ne ovat verkon toimivuuden ja esimerkiksi pilvipalveluiden kannalta hyvin kriittisiä paikkoja. DNA sanoo rakentaneensa ydinverkkojaan palvelevia laitetiloja keskittämisen sijasta useisiin sijainteihin eri puolille Suomea. Hajauttaminen parantaa verkon paikallista nopeutta, vähentää viivettä ja parantaa toimintavarmuutta myös häiriö- ja kriisitilanteissa.

Virtanen muistuttaa myös, että mahdolliseen GPS-häirinnnän uhkaan on varauduttu 5G- ja muiden mobiiliverkkojen jatkuvuuden varmistamisen suunnittelussa. Valtaosa tukiasemista on aika- ja vaihesynkronoitu keskenään kellosignaalilla, joka tuodaan niihin GPS-satelliitin sijaan kiinteällä runkoyhteydellä.

– Aika- ja vaihesynkronointi toimii vähintään kaksi viikkoa siinäkin tapauksessa, ettei synkronointi satelliittipaikannusjärjestelmän kautta ole käytettävissä. Suomen huoltovarmuuden näkökulmasta 5G-verkot ovat erittäin tärkeitä.

Kuinka jokainen voi itse varautua?

Moni suomalainen saattaa pohtia, miten itse voi varautua mahdolliseen verkkohäirintään parhaalla mahdollisella tavalla. Lähitulevaisuuden hybridivaikuttamisyrityksistä on mahdotonta sanoa etukäteen, mutta itselleen voi löytää mielenrauhaa siitä, että tietää olevansa varustautunut häiriötilanteita varten.

– Paras tapa mielenrauhan lisäämiseksi on tehdä tuplavarmistus myös henkilökohtaisella tasolla, eli hankkia kotiin useampi kuin yksi päätelaite ja useampi kuin yksi verkkoyhteys. Yrityksille on tarjolla SLA-palvelutasoisia yhteyksiä, joissa palvelun saatavuutta varmentavat sekä kiinteä että mobiiliyhteys, Virtanen kertoo.

Lähde: DNA Oyj