OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: Stark Suomi Oy

Nuoret remontoivat mieluiten itse, työikäiset ja vanhemmat ikäpolvet käyttävät paljon ammattilaisten apua

Remonttikustannuksissa voi säästää, jos edes osan työvaiheista pystyy tekemään itse. Tee-se-itse-remontointi houkuttelee eniten nuoria ikäpolvia, mutta vanhemmat ikäpolvet hyödyntävät mielellään ammattilaisten osaamista. Tämä selviää Starkin toukokuussa 2022 teettämästä Suomalaiset remontoivat ja rakentavat -kyselytutkimuksesta*.

18–24-vuotiaista suomalaisista lähes puolet (48 %) remontoi mieluiten kokonaan itse tai perheen, sukulaisten ja kavereiden avustuksella. Vain neljä prosenttia saman ikäluokan vastaajista kertoo teettävänsä kaiken ammattilaisilla.

– Nuoria todennäköisesti houkuttelee remonttikustannuksissa säästäminen. Vaikka ammattilainen todennäköisesti tekisi parempaa jälkeä nopeammin, budjetti voi painaa nuorten vaakakupissa enemmän. Toisaalta osa nuorista saattaa olla myös kiinnostunut kokeilemaan omia taitojaan, toimitusjohtaja Harri Päiväniemi Stark Suomesta kertoo.

Työikäisissä tilanne on toinen. 35–64-vuotiaista 40–43 prosenttia teettää osan tai koko remontin ammattilaisilla.

– Ruuhkavuodet ja työelämän kiireet ajoittuvat tähän, mikä varmasti vaikuttaa ammattilaisten käyttöön remonteissa. Nämä aktiivisesti työelämässä olevat ikäryhmät ehkä myös pystyvät panostamaan muita ikäluokkia enemmän remontteihin. Omiin tarpeisiin ja mieltymyksiin istuviin toiminnallisuuksiin ja viihtyisyyteen halutaan satsata, Päiväniemi pohtii.

Yli 65-vuotiaat suosivat erityisesti ammattilaisten apua

Eniten ammattilaisten apua arvostavat yli 75-vuotiaat suomalaiset, joista jopa 30 prosenttia kertoo teettävänsä kaiken ammattilaisilla. Vain seitsemän prosenttia ikäluokan vastaajista kertoo tekevänsä kaiken itse.

– Vanhemmilla ikäpolvilla ammattilaisten suosiminen ei todennäköisesti johdu osaamisen tai kiinnostuksen puutteesta, vaan pikemminkin omasta jaksamisesta. Remontoinnissa vaaditaan kuitenkin myös fyysistä voimaa, Päiväniemi muistuttaa.

Ammattilaisten suosiminen korostuu myös 65–75-vuotiaiden vastauksissa, sillä vain 33 prosenttia ikäryhmän vastaajista kertoo remontoivansa mieluiten itse tai lähipiirinsä avustuksella. Puolet 65–75-vuotiaista hyödyntää remontoinnissa ammattilaisia.

– Ammattilaisten osaamiseen luotetaan, mutta toisinaan hyviä tekijöitä voi olla vaikea löytää. Meillä on käytössä PAKKI rakentajaverkosto, joka kokoaa paikkakunnan ammattilaiset yhteen listaan. Sähkömiehet, LVI-asentajat, maalarit ja muut alan ammattilaiset löytyvät siis tarvittaessa yhdestä paikasta, jos remonttia ei halua tehdä itse, Päiväniemi kertoo.

*Suomalaiset remontoivat ja rakentavat -kysely tehtiin Stark Suomen toimeksiannosta. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi Pohjoisranta BCW. Kysely toteutettiin Cint Ab:n verkkopaneelissa toukokuussa 2022. Kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja alueellisesti kansallisesti edustava.

Lähde: Stark Suomi Oy