OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: Esa Lähteenmäki, Mostphotos

Vuonna 2022 tapahtui aiempaa vähemmän kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien ennakkotietojen mukaan vuonna 2022 tapahtui 188 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Tutkittujen onnettomuuksien määrä jäi ensi kertaa alle kahdensadan 2000-luvulla. Tätä ennen alhaisin onnettomuusmäärä oli 211 onnettomuutta vuonna 2017.

Tutkijalautakuntien ennakkotietojen mukaan tieliikenneonnettomuuksissa kuoli viime vuonna yhteensä 204 henkeä. Moottoriajoneuvoissa olleita henkilöitä menehtyi 167, jalankulkijoita 18 ja polkupyöräilijöitä 19. Kahdessa pyöräilyonnettomuutena käsitellyssä onnettomuudessa kuoli kevyen sähköajoneuvon kuljettaja.Ennakkotiedoilla tarkoitetaan tutkijalautakuntien välittömästi onnettomuuspaikkatutkinnan jälkeen ilmoittamia ennakkotietoja.

­− Vaikka kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui viime vuonna tavanomaista vähemmän, olemme vielä kaukana nollavisiosta eli siitä, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai vammautua vakavasti liikenteessä. Yksittäisen vuoden tilastojen perusteella ei voida tehdä vielä merkittäviä päätelmiä liikenneturvallisuustilanteen kehityksestä. Meillä on tuore, yhdessä valmisteltu liikenneturvallisuusstrategia, ja työtä onnettomuuksien vähentämiseksi on jatkettava sen toimenpideohjelman mukaisesti, painottaa OTIn liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari.

Vuonna 2022 eniten vähenivät moottoriajoneuvojen yksittäisonnettomuudet. Yksittäisonnettomuudella tarkoitetaan sitä, että onnettomuudessa ei ole ollut kuin yksi osapuoli. Tyypillisimmin moottoriajoneuvon yksittäisonnettomuudessa on kyse tieltä suistumisesta.

Suistumisonnettomuuksia tapahtui yhteensä 58, joka on 18 vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Suistumisonnettomuuksien määrän vähentyminen nosti poikkeuksellisesti kohtaamisonnettomuudet, eli vastakkaisiin ajosuuntiin ajaneiden ajoneuvojen törmäykset, viime vuoden yleisimmäksi onnettomuustyypiksi. Kohtaamisonnettomuuksia tapahtui 62.

− Aiempina vuosina noin joka neljäs suistumisonnettomuus on johtunut kuljettajan sairauskohtauksesta. Onkin mahdollista, että sairauskohtausonnettomuuksien väheneminen selittäisi suistumisonnettomuuksien vähenemisen viime vuonna. Sairauskohtausten mahdolliseen vähenemiseen viittaa iäkkäiden kuljettajien suistumisonnettomuuksien väheneminen, sillä iäkkäät kuljettajat saavat eniten sairauskohtauksia. Vuoden 2022 kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien tutkinta on kuitenkin yhä kesken, joten onnettomuuksien taustatiedot, kuten mahdolliset sairauskohtaukset, eivät ole vielä tiedossa. Vasta tutkintojen valmistuessa nähdään, ovatko sairauskohtauksesta johtuneet onnettomuudet todella vähentyneet, OTIn erityisasiantuntija Salla Salenius selittää.

Yli 64-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamat onnettomuudet ovat vähentyneet jo useamman vuoden ajan, vuonna 2022 heidän aiheuttamiaan onnettomuuksia tapahtui 39. Onnettomuusmäärät vähenivät viime vuonna kaikissa ikäryhmissä, paitsi 21–24-vuotiailla kuljettajilla, jotka aiheuttivat 16 kuolemaan johtanutta onnettomuutta, mikä on kuusi enemmän kuin edeltävänä vuonna.

Lähde: Onnettomuustietoinstituutti