OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Mökkeilykauden alkaessa on hyvä muistaa turvallisuus niin maalla kuin vesilläkin

Kuvaaja: Olivier Darny

Kevät on päässyt Suomessa kunnolla vauhtiin ja moni suunnistaakin jo viikonloppuisin mökeilleen. Mökkien tulipalot ja murtovarkaudet ovat selvässä laskussa – kokosimme muutaman vinkin mökkien kunnossapitoon ja mökkeilyn turvallisuuteen liittyen.

Koronaepidemian alkaessa 2020 Suomessa nähtiin mökkibuumi, jolloin mökkien myynti nousi selvästi. Viime vuonna mökkejä myytiin hieman alle 5 000, joten myynti palasi koronaa edeltävälle tasolle. Vaikka varsinainen buumi on ainakin toistaiseksi takanapäin, käy mökkikauppa entiseen tahtiin ja moni suomalainen viihtyy mökillään. Suomessa on noin 510 000 kesämökkiä ja määrä on kasvanut 2000-luvulla noin 60 000 mökillä.

Koronan myötä työskentelytavat muuttuivat monilla työpaikoilla etätöiden yleistyessä ja työpaikkojen panostaessa etätyöskentelyn mahdollistavaan tekniikkaan. Tämän myötä moni saattaa esimerkiksi viettää mökillä vaikkapa pitkiä viikonloppuja tehden osan ajasta töitä.

Mökkikiinteistöjen myynti Suomessa vuosina 2018–2022

Mökkikaupoilla näkyi selvä buumi koronavuosina 2020 ja 2021. Viime vuonna myynti palasi koronaa edeltävien vuosien tasolle. Luvuissa mukana rakennettujen lomakiinteistöjen kiinteistökaupat sekä yleis- ja ranta-asemakaava-alueella että haja-asutusalueella. Lähde: Maanmittauslaitos

Varaudu varkaiden vierailuun

Tilastoissa mökkimurrot näkyvät erityisesti touko-kesäkuussa, kun moni talvella tehty murto tulee ilmi, mutta myös kesällä tapahtuu paljon mökkimurtoja. Mökit ovat varkaillekin houkutteleva kohde, sillä kun mökit tulevat jälleen käyttöön, saattaa mökeillä olla arvotavaraa säilytyksessä.

Fennian ajoneuvo- ja omaisuusvakuutuspalveluista vastaava johtaja Mikko Pöyhönen kehottaa panostamaan hyvään lukitukseen ja esimerkiksi sopimaan naapurin kanssa, että mökkejä pidetään molemmin puolin silmällä.

– Avaimia ei kannata missään tapauksessa piilottaa mökille, vaan viedä ne mukanaan. Mökistä kannattaa myös tehdä asutun oloinen esimerkiksi lisäämällä yhteen sisävaloon aikakytkin, joka pitää valon päällä muina kuin yöaikaan, Pöyhönen vinkkaa.

Poliisin tilastojen mukaan mökkimurtojen määrä on vähentynyt huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Viime vuonna tehtiin noin 740 mökkimurtoa.

– Mökkimurtojen vähenemisen taustalta löytyy monia tekijöitä. Mökkien omistajat ovat entistä valveutuneempia varkaiden varalta ja huolehtivat mökin turvallisuudesta. Korona-aikana myös mökkeily ja etätyöskentely on lisääntynyt mökeillä, mikä vaikeuttaa luonnollisesti varkaiden toimintaa.

Mökkimurrot ovat myös ammattimaistuneet: yhä useammin mökkivarkaissa käyvät ammattirikolliset, jotka tarkkailevat sopivaa hetkeä murtautumiseen ja vievät ryöstösaaliin nopeasti. Myös päihde- ja sitä kautta rahaongelmien parissa kamppailevat murtautuvat melko usein mökkeihin.

Mökkimurrot viimeisen kymmenen vuoden aikana

Mökkimurtojen määrä on selvästi vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Lähde: Poliisihallitus

Huolehdi paloturvallisuudesta

Mökeillä sattuu Pelastustoimen tilastojen mukaan vuositasolla keskimäärin 160 tulipaloa ja saunarakennuksissa 240 tulipaloa. Valtaosa tulipaloista johtuu ihmisen huolimattomasta toiminnasta, ja olisi estettävissä varovaisuudella ja paremmalla paloturvallisuudella.

Jos mökki on ollut talven tyhjillään, tulee tulisijat tarkistaa halkeamien varalta ennen ensimmäistä käyttökertaa. Takassa ja saunan pesässä kannattaa polttaa ensin vain pieniä määriä puita, koska liian nopea lämmittäminen voi rikkoa kylmiä hormeja.

– Tulipalojen ehkäisyssä tärkeimpiä turvavarusteita ovat palo- ja häkävaroittimet. Mökkikauden alussa uusitaan varoittimien patterit ja tarkistetaan niiden toimivuus. Varoittimien lisäksi mökin perusvarustukseen kuuluvat kunnon alkusammutusvälineet kuten käsisammuttimet sekä sammutuspeite. Ne on hyvä säilyttää näkyvällä paikalla ja helposti saatavilla, Pöyhönen muistuttaa.

Myös nuohouksen järjestäminen on mökkiläisen velvollisuus. Kesäkäyttöön tarkoitetussa vapaa-ajanasunnossa nuohous on tehtävä kolmen vuoden välein. Ympärivuotisessa käytössä olevan vapaa-ajanasunnon nuohouksesta on huolehdittava vuoden välein.

Rakennuspalot ja rakennuspalovaarat vapaa-ajan asuinrakennuksissa ja saunarakennuksissa vuosina 2014–2020

Mökeillä sattuu keskimäärin noin 160 tulipaloa vuodessa, saunarakennuksissa 240. Lähde: Pelastustoimen taskutilasto

Mökin keväthuolto pitää mökin kunnossa

Moni mökki pysyy talvikuukausina tyhjillään ja niihin palataan vasta keväällä, kun lumet ovat sulamassa. Silloin mökin kuntoon ja huoltotoimiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Mökki on kuin polkupyörä – sille on syytä tehdä keväthuolto talven jälkeen, jotta se pysyy paremmassa kunnossa pidempään.

Mökin keväthuoltoon kuuluu muun muassa mökin sisälaitteiden tarkistaminen. Jos kesäasunnolta löytyy kaasulaitteita kuten kaasuliesi, on ne ja niiden letkut ja liittimet tarkistettava hapertumien ja vuotojen varalta. Vuotavan letkun aiheuttama kaasuvuoto saattaa pahimmillaan johtaa räjähdysmäisesti leviävään paloon.

– Sähkölaitteiden ja -johtojen kunnosta on syytä varmistua ja tarkistaa, etteivät pieneläimet kuten hiiret ole päässeet nakertamaan johtoja. Sähkölaitteet kytketään päälle vasta kun huoneiden peruslämpötila on saavutettu, Pöyhönen sanoo.

Mökkialueen rakennusten ja pihapiirin säännöllinen huoltaminen pidentää rakennusten käyttöikää ja luo puitteet viihtyisälle ja turvalliselle mökkeilylle. Talven jäljiltä on tärkeää tarkistaa rakennusten kattojen, rännien ja portaiden kunto mahdollisten vaurioiden varalta.

Mökkirannan huoltoon kuuluu laiturin kunnon tarkistaminen sekä uimarannan raivaaminen talven aikana kulkeutuneesta roskasta, terävistä kivistä ja oksista. Pihapiiristä on tarpeen kartoittaa ja poistaa talven aikana kaatuneet tai kaatumassa olevat sekä lahot puut.

Veneet vesille keväthuollon kautta

Monen kesämökkiin kuuluu olennaisesti myös vene. Suomessa on rekisteröity viime vuonna yli 200 000 moottorivenettä ja 11 000 vesiskootteria. Soutuveneitä ja kajakkeja ei rekisteröidä, mutta Trafin vuoden 2017 tutkimuksen mukaan soutuveneitä oli noin 420 000 ja kajakkeja noin 100 000.

Meripelastusseuran tilastojen mukaan yleisin syy avuntarpeelle vesillä on tekninen vika tai huollon laiminlyönti. Viimeisen kymmenen vuoden aikana yli puolet avuntarpeista on liittynyt tähän kategoriaan. Toisena suurena tapahtumakategoriana on merimiestaidollinen virhe.

‒ Keväällä monen veneilijän haasteena on, ettei huoltoa tai lähtötarkistusta ole tehty riittävän hyvin ja vesillä ollessa tuleekin teknisiä häiriöitä. Moottori onkin erityisen kriittinen osa-alue keväthuollossa, sanoo Pöyhönen.

Fennian omien tilastojen mukaan noin puolet ilmoitetuista venevahingoista on puolestaan karilleajoja. Muita vakuutusyhtiölle ilmoitettuja veneilyvahinkoja ovat esimerkiksi törmäys laituriin, myrsky ja ilkivalta.

Veneen keväthuolto ja -tarkistus kannattaa tehdä aina huolellisesti ennen vesille laskemista, sillä maalla on helpompi reagoida veneen mahdollisiin puutteisiin tai vikoihin.

‒ Veneen keväthuollossa on ennen kaikkea kyse veneilyturvallisuudesta. Monet muistavat tarkistaa moottorin kunnon talven jäljiltä, mutta keväthuoltoon kuuluu paljon muutakin. Esimerkiksi tulpan, läpivientien, köysien, karttojen, pelastusliivien sekä ensiaputarvikkeiden sijainti ja kunto on tärkeää tarkastaa, sanoo Pöyhönen.

Kärsimättömimmänkin veneilijän kannattaa käyttää aikaa veneen keväthuoltoon ja vesillelaskuun. Kiireessä tärkeitä vaiheita saattaa unohtua, tai niitä ei tehdä riittävän huolellisesti.

‒ Vene tulisi huoltaa aina syksyllä vesiltä nostamisen yhteydessä ja keväällä ennen vesillelaskua. Veneen keväthuolto on parhaimmillaan vain olennaisten asioiden tarkistusta, mikäli syyshuolto on tehty kunnolla, eikä veneessä ole suurempia vikoja, Pöyhönen muistuttaa.

Fennialle ilmoitetut veneilyvahingot vuonna 2022

Suurin osa Fennialle ilmoitetuista venevahingoista on karilleajoja. Vahinkoja ilmoitettiin viime vuonna lähes 30 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Lähde: Fennian tilastot

Mökin ja mökkiläisten vakuutukset kuntoon

Kuten kaikki muukin omaisuus, kesämökki on syytä vakuuttaa vahinkojen varalta. Vakituisen asunnon kotivakuutus ei kata vapaa-ajan asunnolle tai sen irtaimistolle aiheutuneita vahinkoja. Mökin arvosta, kunnosta ja käytöstä riippuu, millainen vakuutus kannattaa ottaa.

– Peruskotivakuutus kattaa tulipalosta, varkauksista ja myrskytuhoista aiheutuvat vahingot. Suosittelemme mökille kuitenkin laajaa kotivakuutusta, joka kattaa myös rikkoutumis- ja särkymisvahingot. Ulkorakennukset kuten sauna tai varasto eivät kuulu päärakennuksen vakuutuksen piiriin, vaan niille on otettava omat vakuutuksensa, Pöyhönen muistuttaa.

Rentoutumisen lisäksi moni käyttää mökkiä etätyöskentelyyn, ja siihen sopivista mökeistä on tullut hyvin kysyttyjä. Silloin on hyvä huomioida mökin vakuutuksen lisäksi myös oma vakuutusturva, sillä lakisääteinen työtapaturmavakuutus kattaa vain välittömään työskentelyyn liittyvän ajan, mutta ei työskentelyn lomassa vietettäviä taukoja. Niinpä esimerkiksi kahvinhakureissu tai käynti huussissa eivät kuulu työtapaturmavakuutuksen piiriin, jos työntekijä vaikkapa kompastuu ja nyrjäyttää nilkkansa. Siksi on suositeltavaa, että työtapaturmavakuutuksen lisäksi työntekijällä olisi vapaa-ajan tapaturmavakuutus tai vähintään etätyövakuutus.

Työntekijä voi hankkia vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen itse, mutta vakuutusturva on kattavampi, jos työnantaja ottaa työntekijöilleen pakolliseen työajan vakuutukseen vapaa-ajan laajennuksen. Samalla työntekijä on suojan piirissä koko ajan, myös harrastusten parissa ja mökkeilyn lomassa etätyöpäivän jälkeen.

Lähde: Fennia