OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Asuntokauppojen määrä on lähtenyt selvään nousuun Suomessa

Asuntokauppoja tehtiin Suomessa toukokuussa kymmenen prosenttia enemmän kuin huhtikuussa. Valtakunnallisen Sp-Koti-ketjun toimitusjohtaja Jukka Rantasen mukaan kauppatahti on kesäkuussa kiihtynyt entisestään ja asuntokauppoja saatetaan tehdä jopa viidennes enemmän kuin toukokuussa. Myös asuntojen hintojen lasku on pysähtynyt.

– Nyt näyttää siltä, että lähes vuoden patoutunut kysyntä on alkanut purkautua asuntomarkkinoillamme ja asuntokaupan lähes totaalinen hiljaiselo saattaa olla vihdoin päättymässä, sanoo Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen.

– Asuntokauppojen määrä kasvoi Suomessa toukokuussa edelliskuukaudesta kymmenen prosenttia. Kesäkuun puolivälissä ketjullamme oli kauppoja tehtynä tai sovittuna jo lähes sama määrä kuin koko toukokuussa yhteensä. Eli vaikuttaisi, että asuntokauppa olisi vihdoinkin vilkastumassa ja taantuman syvin kuoppa olisi asuntomarkkinoilla takana päin.

– Myös toteutuneiden asuntokauppojen hinnoissa on saavutettu pohja, ja asuntojen hintojen lasku on pysähtynyt. Itse asiassa kaikissa isoissa kaupungeissamme hinnat ovat toukokuussa kääntyneet jo hienoiseen nousuun huhtikuuhun verrattuna. Nyt olisikin hyvä aika ostaa asunto, sillä asuntojen hintojen odotetaan kehittyvän tasaisesti jonkin aikaa ennen kuin ne lähtevät selvemmin nousemaan, kertoo Rantanen.

– Inflaatio on maltillistumassa ja EKP:n koronnostot ovat lähestymässä loppuaan. Tämä on saattanut saada asunnonvaihtoa- ja ostoa pidempään suunnitelleet kotitaloudet tekemään nyt rohkeampia päätöksiä. Monet eivät ehkä myöskään voi enää siirtää asunnonvaihtoa yhtään pidemmälle, arvioi Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Henna Mikkonen.

– Monilla voi myös nyt olla selkeämpi käsitys nousseista elämisen ja asumisen kustannuksistaan kuin esimerkiksi puoli vuotta sitten. Nyt voi olla helpompi arvioida omia kuluja ja maksukykyä sekä mitoittaa asuntolainan ja ostettavan asunnon hinta sen mukaisesti, että pärjää.

– Nooa Säästöpankin maaliskuussa teettämän valtakunnallisen kyselytutkimuksen mukaan 13 prosenttia suomalaisista työikäisistä on muuttanut tai suunnitellut muuttoa saadakseen asumiskulujaan alhaisemmalle tasolle. Tämä kertoo siitä, että monilla on talous erittäin tiukilla, eikä korkotason ja elinkustannusten nousuun sekä oman maksukyvyn muutoksiin ole riittävästi varauduttu, kertoo Mikkonen.

Asuntokauppaan vaikuttavat voimakkaasti aina myös tunteet – ja myyjien ankkurointitaipumus

– Vaikka asuntokauppoja tehdään tällä hetkellä vilkkaammin, edelleen myyjien ja ostajien erilaiset käsitykset asuntojen hinnoista vaikeuttavat kauppojen syntymistä. Myyjät eivät tahdo millään ymmärtää, että asuntojen hinnat ovat laskeneet kaikkialla Suomessa, myös vetovoimaisilla ja arvostetuilla alueilla. Liian korkeat hintapyynnöt karkottavat hintatietoiset ostajat, kertoo Rantanen.

– Monet myyjät saattavat kärsiä niin sanotusta ankkurointitaipumuksesta, jonka käyttäytymistaloustiede on jo pitkään tunnistanut. Tämä tarkoittaa, että myyjällä on syvään juurtunut referenssipiste eli käsitys oman asuntonsa arvosta. Asuntomarkkinoilla tämä on usein se hinta, jolla myyjä on itse asunnon muinoin ostanut. Se voi myös olla hinta, jolla naapuri on myynyt vastaavan oman asuntonsa, kertoo Mikkonen.

– Ankkurointitaipumuksesta johtuen monet eivät ole tällä hetkellä halukkaita myymään asuntojaan laskeneilla hinnoilla, vaikka asunnonvaihtamiselle olisi suurikin akuutti tarve. Käyttäytymistaloustieteen tutkimusten mukaan ihmiset myös kokevat tappiot noin kaksi kertaa ikävämpinä kuin vastaavan suuruiset voitot tuntuvat hyvältä. Tappiolla myyminen on ihmiselle hyvin vaikeaa henkisesti. Nämä psykologiset ominaisuutemme ovat vaikuttaneet siihen, että asuntokauppoja on tehty Suomessa vähemmän ja myyntiajat ovat pidentyneet asuntomarkkinoillamme.

– Sillä, että EKP:n koronnostojen odotetaan loppuvan lähikuukausien aikana, on varmasti merkitystä asunnonostoa suunnitteleville. Uskon tämän rohkaisevan entistä useampia asuntokaupoille, sanoo Rantanen.

– Markkinoilla spekuloidaan tällä hetkellä paljon sitä, milloin 12 kuukauden euribor saavuttaa huippunsa. Välillä tuntuu, että fokusoimme liikaa tämän hetken korkotasoon ja unohdamme, että asuntolainoille tyypillisenä 25 vuoden laina-aikana korkotaso ehtii vaihtua moneen kertaan, jatkaa Mikkonen.

Lähteet:
KVKL:n Hintaseurantapalvelu ja Nooa Säästöpankin Kyselytutkimus taloudellisesta hyvinvoinnista 2023