OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Taide auttaa psykiatrisen osaston nuoria osallistumaan yhteistyöhön ja henkilökuntaa uudistamaan työtään

Keski-Suomen keskussairaalassa Jyväskylässä on syyskuun ajan käynnissä ainutlaatuinen taiteilijaresidenssi. Psykiatrisen osaston nuoret sekä henkilökunta tekevät kuva- ja pelitaidetta yhteistyössä ammattilaisten kanssa.

Britannialainen kuvataiteilija Dawn Prescott sekä suomalainen pelitaiteilija ja soveltavan elektroniikan osaaja Tuukka Pasanen tekevät sairaalan nuorisopsykiatrian osastolla taidetta yhdessä osaston potilaiden ja henkilökunnan kanssa. Residenssin aikana toteutetaan päivittäisiä työpajoja ja tehdään taidetta, jossa yhtenä teemana on valo.

”Jo viikon työskentelyn aikana hyvin varautuneet ja hiljaiset nuoret ovat vähitellen avautuneet. Nuoret myös kehittävät ideoita eteenpäin yhdessä toisten kanssa ja tekevät yhteistyössä suuremman mittakaavan töitä”, iloitsee residenssin johtava taiteilija Dawn Prescott.

”Emme voi vielä tietää, minkälaisia lopputuloksia tulee ja teoksia syntyy. Taidetyöpajat ja residenssiprosessi itsessään on valtavan mielenkiintoinen ja tärkeä kokeilu herkässä sairaalayksikössä oleville potilaille sekä heidän hoitajilleen”, sanoo residenssin koordinoija, läänintaiteilija Pauliina Lapio. ”Residenssin aikana syntyy varmasti uudenlaisia tapoja toimia arjessa ja osallistaa nuoria potilaita sekä henkilökuntaa.”

Taideprojektin kautta suljetun osaston nuoret osallistuvat myös Valon kaupunki -tapahtumaan syyskuun viimeisellä viikolla. Työskentelyssä hyödynnetään perinteisten tekniikoiden ohella tietotekniikkaa ja pelillisyyttä.

”Pelitaide mahdollistaa uudenlaiset vuorovaikutuksen menetelmät taideinstallaation tekemisessä. Potilaat pääsevät luomaan taidetta pelitaiteen menetelmiä hyödyntäen, tietotekniikan ja elektroniikan avulla”, kertoo pelitaiteen läänintaiteilija Jaakko Kemppainen.

Taiteilijaresidenssi on toteutettu yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valmisteilla olevan Sairaala Novan ja Taiteen edistämiskeskuksen kanssa ja sen kautta pilotoidaan sairaalan osallistavan taiteen ohjelmaa.

Teksti: Taiteen edistämiskeskus (Taike)