OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Suomalaisten terveystiedoista apua sairausmekanismien ymmärtämiseen

Syksyllä 2017 käynnistynyt ainutlaatuinen FinnGen-tutkimushanke perustuu poikkeuksellisen laajaan ja avoimeen akateemisten tutkijoiden ja lääkeyritysten väliseen yhteistyöhön. Hankkeen tavoitteena on ymmärtää sairausmekanismeja paremmin geneettisin keinoin, ja tämän avulla kehittää niitä vastaan tehokkaita hoitoja. Testialustaksi rakennetaan biopankki, johon kerätään 500 000 suomalaisen genomi- ja terveysdata. 

– Kyseessä on kaikkien aikojen laajin Suomessa tehtävä tutkimushanke, kertoo FinnGenin tutkimusjohtaja Aarno
Palotie

– Kokonaisrahoitus on lähellä 70 miljoonaa euroa, joten voidaan sanoa, että muuallakaan ei montaa tämän kokoista ole.

FinnGeniä voidaankin pitää hyvänä mallina muille vastaaville hankkeille. Konsortion rakenne ja tapa, jolla sitä hallinnoidaan henkilösuoja- ja tietoturvakäytännöt sekä muut vastaavat asiat huomioiden, on maailman mittakaavassa ylivoimainen kombinaatio.

Pieni kansa tarjoaa sopivan geneettisen ympäristön

FinnGen-hankkeessa pyritään selvittämään, mitkä perimän kohdat juuri meidän väestössämme liittyvät erilaisiin sairausriskeihin, lääkkeiden soveltuvuuteen tai tehoon. Hankkeen valtavan tutkimuksellisen potentiaalin lisäksi tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös lääkekehityksessä lääkekohteiden tunnistamiseksi ja priorisoimiseksi. 

Suomen valikoituminen hankkeen kotimaaksi on vähintäänkin kansallisen ylpeyden aihe.

– On selvää, että Suomessa on oltava erityistä lisäarvoa, kun globaalit yritykset tänne investoivat, Aarno Palotie toteaa. 

Tutkimuksen pitkät perinteet

– Meillä on kerätty terveyden käyttötietoa jo vuosikymmenten ajan, ja Suomessa on myös Pohjois-Karjala-projektin kaltaiset pitkät epidemiologisen tutkimuksen perinteet. Lisäksi olemme kansakuntana ainutlaatuinen. Tietyllä tavalla eristyksissä oleminen on luonut Suomeen aivan omanlaisensa geneettisen ympäristön.

Akateeminen ja yritysmaailma yhdessä terveyttä edistämässä

Osa FinnGenin rahoituksesta tulee kansainvälisiltä lääkeyrityksiltä. Jos geenitutkimus ja biopankkiajatus ovat omiaan herättämään ensi alkuun kysymyksiä, sama vaikutus on kaupallisten toimijoiden mukanaololla. Sanofin lääketieteellisen johtajan Antti Virkamäen mukaan minkäänlaista syytä huoleen ei tämänkään suhteen ole.

– Mitä tulee esimerkiksi tietosuojaan, sen saaminen parhaalle mahdolliselle tasolle on nimenomaan lääketeollisuuden intressi, Antti Virkamäki korostaa. 

– Me emme ole sinällään kiinnostuneita yksittäisten ihmisten terveystiedoista vaan nimenomaan suurista massoista. Niiden avulla voimme löytää uutta tietoa sairauksista ja kehittää uusia innovatiivisia hoitoja.

Virkamäen mukaan tarkat tiedot sairauksia aiheuttavista tekijöistä mahdollistavat esimerkiksi erilaisten täsmälääkkeiden kehittämisen. Kun lääke on suunniteltu tarkasti määriteltyyn sairauteen, sen vaikutus voi olla huomattavastikin tehokkaampi kuin kaikille sopivassa standardiratkaisussa. 

Yhtenä FinnGenissä mukana olevana lääkeyrityksenä Sanofi saa käyttöönsä kaikki hankkeen tutkimustulokset. Tämän lisäksi yritys voi suunnitella ja toteuttaa omiin tavoitteisiinsa ja kiinnostuksen kohteisiinsa liittyviä täsmäprojekteja hankkeen puitteissa. 

Tieto lisää luotettavuutta

Mitä tutummaksi FinnGen on suomalaisille tullut, sitä myönteisemmin siihen suhtaudutaan. Aarno Palotie ja Antti Virkamäki haluavatkin korostaa avoimuuden merkitystä; tosiasioihin pohjautuva julkinen keskustelu on osoittautunut toimivaksi periaatteeksi. Oikean tiedon myötä epäluulot karisevat ja hankkeen mahdollisuudet kirkastuvat.

Kiinnostus biopankkia kohtaan onkin ollut laajaa. Aarno Palotien mukaan näytteiden saamisessa ollaan määrän suhteen aikataulua edellä; reilut 300.000 suomalaista osallistuu jo tutkimukseen. Neurologian kaltaisissa erityisosaamisalueissa ja monen tutkijan kiinnostuksen kohteissa toivotaan ihmisten aktivoituvan vieläkin enemmän ja antavan verinäytteen oman alueensa biopankkiin. Luotto puolen miljoonan rajapyykin saavuttamiseen on luja.

Näytteitä kerätään 6 vuoden ajan, ja itse FinnGen on määritelty 10 vuoden mittaiseksi hankkeeksi. Lääketieteessä kehitystyötä tehdään tyypillisesti pitkällä aikajänteellä – Antti Virkamäki kertoo myyntiluvan saamisen kestävän patentoinnin saamisesta niinikään vuosikymmenen – noin puolivälissä patenttisuojaa. FinnGen pystyy omalta osaltaan nopeuttamaan lääkkeiden kehityskaarta ja auttamaan niiden saamista nopeammin potilaiden ulottuville. 

– Sanofi on lääkeyhtiö ja toki on selvää, että liiketoimintamallimme pohjautuu siihen tosiasiaan. FinnGen puolestaan tuottaa uutta tietoa, joka johtaa parhaimmillaan uuteen tietoon sairauksien aiheuttajista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Tällainen yhteistyö on omiaan tuomaan uusia näkökulmia entistä parempien hoitokeinojen saamiseksi potilaille.