OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: unpslash.com

Tutkimus: Hyvästi reppureissut maailman ympäri? Korona sai erityisesti nuoret kiinnostumaan kotimaasta matkailukohteena

Korona on muuttanut nuorten matkailutottumuksia. Nettimatkatoimisto ebookersin alkuvuonna toteuttama kyselytutkimus paljastaa, että kotimaan matkailun kiinnostavuus on kasvanut etenkin nuorten keskuudessa. 18–29-vuotiaista vastaajista lähes 60 % ilmoitti koronan kasvattaneen kiinnostustaan kotimaan matkailuun, ja samasta ikäluokasta peräti 84 % aikoo tehdä lomamatkan kotimaassa tulevana kesänä. 

Siinä missä aikana ennen koronaa moni nuori halusi suunnata lomallaan kohti kaukomaita, näkee reilusti yli puolet nuorista nyt kotimaan entistä kiinnostavammassa valossa. 

Nettimatkatoimisto ebookersin toteuttaman tutkimuksen mukaan lähes kaksi kolmasosaa nuorista, eli 18–29-vuotiaista vastaajista, ilmoittaa kiinnostuksensa kotimaan matkailua kohtaan kasvaneen korona-aikana. 28 % ilmoitti olevansa väittämän kanssa täysin samaa mieltä ja 30% jokseenkin samaa mieltä. Ennen koronaa tästä ikäluokasta 51 % ilmoitti tehneensä kesäisin nimenomaan yhden tai useamman ulkomaanmatkan. Vertailun vuoksi, keski-iän saavuttaneista eli 40–49-vuotiaista vastaajista vain 15 % oli täysin samaa mieltä siitä, että kotimaan matkailu on koronan myötä muuttunut kiinnostavammaksi. 
 
– Korona luonnollisesti sanelee osaltaan minne voimme ja emme voi matkustaa, mutta nuorten kasvava kiinnostus kotimaan matkailua kohtaan saattaa olla pysyvämpi trendi. Viime vuosi on osoittanut, että seikkailuja löytyy myös läheltä ja monet, etenkin nuoret ihmiset löytävät innolla uusia puolia kotimaastaan. Syitä etsiä elämyksiä koti-Suomesta on nyt enemmän kuin koskaan, ebookersin markkinointipäällikkö Leif Neuvonen sanoo. 

Uusi sukupolvi elvyttämään kotimaan matkailua?

Tutkimuksen mukaan nuorten veri vetää reissaamaan tilanteesta riippumatta. Jopa 84 % nuorista vastaajista (18–29-vuotiaat) ilmoitti aikovansa matkustaa kotimaassa tänä kesänä, siinä missä muiden ikäluokkien vastaajista tällaisista suunnitelmista raportoi keskimäärin 75 %. 

– Nuoret tahtovat elää ja kokea uusia asioita, tavata toisiaan turvallisesti sekä luoda unohtumattomia muistoja. Tutkimuksen tuloksista voisi päätellä, että nyt tämä koetaan mahdolliseksi myös ilman Suomen rajojen ulkopuolelle matkustamista. Tämä on hieno uutinen kotimaan matkailulle, sillä kotimaisten matkailijoiden panos osaltaan auttaa koko alan toipumista. Parhaassa tapauksessa korona kasvattaa meille kokonaan uuden sukupolven, joka löytää kotimaansa monipuoliset matkailumahdollisuudet ja hyödyntää niitä aiempaa enemmän ja laajemmin myös poikkeusaikojen päätyttyä, Neuvonen toteaa. 

*ebookersin teettämä Matkailutrendit kesälle 2021 -tutkimus tehtiin Norstatin kuluttajapaneelissa viikolla 1 ja siihen vastasi 1020 18–69-vuotiasta suomalaista. Otos kiintiöitiin kansallisesti edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.