OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: pexels.com

Tays: Kellojen siirrolla näyttää olevan vaikutusta ikäihmisten murtumariskiin

Kesäajan käyttö eli kellojen siirto maaliskuussa tunnilla eteenpäin ja lokakuussa taaksepäin aiheuttaa runsasta yhteiskunnallista keskustelua tasaisin väliajoin. Kesäajan terveydellisistä vaikutuksista onkin olemassa jonkin verran tutkimustietoa, Suomessa muun muassa THL:n ja sitä edeltävän Kansanterveyslaitoksen tutkijoiden toteuttamana. Yksiselitteistä vaikutusta esimerkiksi onnettomuuksien lukumääriin ei ole havaittu, mutta unen laadun heikkenemiseen kellojen siirrolla on ollut yhteys.

Taysin tuore tutkimus puolestaan kertoo, että yli 70-vuotiaiden reisiluun murtumien määrä kasvaa hieman kellojen siirron jälkeisenä maanantaina ja koko viikolla.

− Törmäsin vuonna 2014 julkaistuun yhdysvaltalaistutkimukseen, jossa todettiin kellojen siirron vaikuttavan melko selkeästi sydäntapahtuman riskiin. Artikkeli oli menetelmällisesti mielenkiintoinen ja totesimme, että samalla menetelmällä voisi tutkia myös ikäihmisten kaatumista. Siihenkin kellojen siirrolla saattaisi olla vaikutusta esimerkiksi unen laadun ja vireystilan muutosten kautta, sanoo päätutkijana toiminut dosentti Aleksi Reito Tampereen yliopistollisesta sairaalasta.

Maanantaina enemmän reisiluun murtumia

Taysin tutkimuksessa hyödynnettiin terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterin tietoja vuosilta 1997−2020. Tutkimusta varten kerättiin perustiedot ja sairaalaan hakeutumistiedot kaikista yli 70-vuotiaista potilaista, joilla oli todettu mikä tahansa reisiluun murtuma. Eri tilastomallien avulla katsottiin, miten kellojen siirto vaikutti päiväkohtaiseen reisiluun murtumien ilmaantuvuuteen keväällä ja syksyllä.

− Tutkimuksemme mukaan vaikuttaa siltä, että keväällä kellojen siirtoa seuraavana maanantaina sekä koko viikolla olisi hieman enemmän reisiluun murtumia kuin muina ajankohtina, kun on otettu huomioon viikko- ja viikonpäiväkohtaiset vaihtelut, tiivistää dosentti Ville Ponkilainen Keski-Suomen keskussairaalasta.

Lukujen perusteella hän huomauttaa, että kyseessä ei ole iso kansanterveydellinen ongelma

− Mutta tutkimustulos on väestötasolla kiinnostava. Se on tärkeä jatkumo tutkimustiedolle, mitä on julkaistu liittyen kellojen siirron aiheuttamiin terveysvaikutuksiin, hän jatkaa.

Lähde: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri