OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: pexels.com

Yli 80 prosenttia sähköautojen omistajista miehiä – tyypillinen omistaja keski-ikäinen uusimaalainen

Sähköautot ovat lähteneet yleistymään Suomen tieliikenteessä erittäin voimakkaasti viime vuosien aikana, ja trendi jatkuu vahvana. Suomen sähköautokanta ja tyypilliset täyssähköautojen omistajat poikkeavat selvästi maan muusta autokannasta omistajineen, käy ilmi Pohjola Vakuutuksen tilastoista.

Pohjola Vakuutuksen vakuuttamia täyssähköautoja on eniten pääkaupunkiseudulla, mutta Keski-Suomi ja Uusimaa erottuvat myös sähköautojen hankinta-alueena. Pohjola Vakuutuksen vakuuttamista sähköautoista käy ilmi, että tyypillinen sähköautoilija kuuluu ikäryhmään 36–45-vuotiaat ja asuu pääkaupunkiseudulla.

– Syynä tähän on varmasti se, että autoja on ylipäänsä alueella paljon, minkä lisäksi pääkaupunkiseudulla on erittäin hyvät puitteet sähköauton omistajalle tiiviine kaupunkialueineen ja latauspaikkoineen, Pohjola Vakuutuksen ajoneuvovakuuttamisen johtaja Kristian Hiljander kertoo.

Sähköautot poikkeavat maan yleisestä autokannasta myös ikänsä puolesta – enemmistö Pohjola Vakuutuksen vakuuttamista sähköautoista on 2–3 vuotta vanhoja, ja korkeintaan vuoden ikäiset sähköautot kasvattavat osuuttaan sähköautokannan kasvaessa.

Sähköautokanta on huomattavasti kokonaisautokantaa nuorempaa. Traficomin tilastojen mukaan Suomen liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä vuonna 2021 oli 12,6 vuotta. Sähköautoilu on myös toistaiseksi hyvin miesvaltaista, sillä Pohjola Vakuutuksen asiakaskannassa peräti yli 80 prosenttia sähköautojen omistajista on miehiä.

– Miehet ostavat tilastojen valossa naisia useammin uusia autoja. Siitäkin huolimatta miehet ylikorostuvat vielä tässä vaiheessa sähköautojen omistajissa. Kyseessä on kuitenkin tuore ja alati elävä ilmiö. Uskomme naisten osuuden kasvavan huomattavasti, sillä koko autokannassamme naiset omistavat reilun kolmanneksen kaikista autoista, Hiljander sanoo.

Myös sähköautojen vakuuttaminen poikkeaa muusta Pohjola Vakuutuksen vakuuttamasta autokannasta erittäin paljon. Noin puolet Suomen tieliikenteessä olevista autoista on vakuutettu kattavimmalla mahdollisella vakuutuksella, kun taas sähköautoista kattavimmalla tavalla on vakuutettu yli 95 prosenttia. Tämä selittyy osaltaan sähköautokannan nuorella iällä ja sillä, että uudet autot halutaan vakuuttaa kattavasti.

– Näemme, että autosta halutaan pitää huolta, Hiljander toteaa.

Lähde: OP Vakuutus