OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Yllättävä tulos pohjoismaisessa kyselyssä – Ruotsi ja Norja jäävätkin suomalaisten taakse ympäristökysymyksissä

Pohjoismaissa toimiva rakennusyhtiö JM kysyi laajassa pohjoismaisessa kyselytutkimuksessa ihmisten suhtautumista erilaisiin ympäristö- ja ilmastoasioihin asumisessa. Suomessa ollaan totuttu ajattelemaan muun muassa ruotsalaisten olevan selvästi edistyksellisempiä ilmastokysymyksissä. Tuore kyselytutkimus kertoo kuitenkin, että suomalaiset ovat jossain asioissa jopa länsinaapureitaan edellä.

JM-konsernin toteuttamaan pohjoismaiseen asumisbarometriin vastasi yhteensä 4500 ihmistä, joista 1500 oli eri puolilta Suomea.

Barometrin mukaan asumisen ympäristövaikutukset ovat suomalaisille tärkeämpiä kuin ruotsalaisille ja norjalaisille. Esimerkiksi 18 prosenttia suomalaisvastaajista koki, että heille on ratkaisevan tärkeää asua ympäristön kannalta kestävästi. Ero on näkyvä esimerkiksi ruotsalaisiin (12 %) ja norjalaisiin (10 %) nähden.

Suomalaiset myös toteuttavat arvojaan. Suomalaisvastaajista 35 prosenttia kertoo, että on toteuttanut arjen asumisessaan ympäristö- tai energiasopeutuksia. Luku on suurempi kuin Ruotsissa (30 %) ja Norjassa (26 %). Noin joka neljäs (24 %) suomalaisvastaajista myös kertoo suunnittelevansa ympäristö- tai energiasopeutuksia asumiseensa. Tämäkin osuus on suurempi kuin muissa tutkimuksessa osallistuneissa Pohjoismaissa, sillä ruotsalaisista vastaavia suunnitelmia harkitsi 18 prosenttia ja norjalaisista 16 prosenttia.

“On ollut selkeästi huomattavissa, että mitä enemmän ilmastoasioista ja etenkin viime aikoina energian käytöstä on puhuttu, sitä enemmän niihin liittyvät asumisratkaisut ovat nousseet asiakkaiden puheissa esiin myös meillä JM Suomella. Yksiselitteisesti suomalaista kiinnostaa aiempaa enemmän onko hänen asuntonsa energiatehokas ja ympäristöystävällinen”, kaupallinen johtaja Susanna Virta JM Suomesta toteaa.

Kyselyn mukaan tähän intoon tosin saattaa liittyä myös taloussyyt, sillä jopa 65 prosenttia suomalaisista uskoo, että energiatehokkaan asunnon arvo tulee kasvamaan muihin verrattuna.

Lajittelu ja energiaratkaisut halutuimpia – sähkön hinta vavisutti suomalaisia vähiten

Kolme suomalaisille tärkeintä kestävän kodin ominaisuutta ovat lajittelumahdollisuus (79 %), energiatehokkuus (72 %) ja itse tuotettu energia, kuten aurinkopaneelit (69 %).

Erityisesti lajittelumahdollisuuden arvostaminen korostuu Suomessa verrattuna muihin, sillä ruotsalaiset nostivat sen vasta toiseksi tärkeimmäksi ominaisuudeksi (71 %). Norjassa vastaava osuus oli 70 prosenttia. Myös veden säästö oli suomalaisille (68 %) selvästi esimerkiksi ruotsalaisia (54 %) tärkeämpää.

”A-energialuokan lisäksi asunnonostajia kiinnostaa enenevissä määrin myös muut ympäristöystävällisen asumisen mahdollisuudet. Jätteenlajittelun ja vettä säästävien hanojen lisäksi saamme kiitosta sähköautojen latausmahdollisuudesta. Keskustelunaiheeksi nousee usein myös pyöränsäilytystilojen yhteydessä oleva hyvä pyöränhuoltopiste ja -pesupaikka, jota voi toki hyödyntää myös vaikkapa lapsen kuravaatteiden pesaisemiseen.”

Vaikka viime talvena moni manasi korkeita sähkölaskuja, barometrin mukaan talven kasvaneet energiakustannukset ravisuttelivat suomalaisia itse asiassa vähiten. Hieman yli joka neljäs (27 %), piti kyselyn toteutuksen aikaan kevättalvella asumiseen liittyviä energiakustannuksia liian korkeina. Vastaavasti Ruotsissa näin ajatteli 32 prosenttia vastaajista ja Norjassa jopa lähes puolet vastaajista (49 %).

Suomalaiset ovat kuitenkin tutkimuksen halukkaimpia muuttamaan korkeiden energiakustannusten vuoksi, sillä joka kymmenes olisi barometrin mukaan valmis pakkaamaan kimpsunsa pienempää sähkölaskua vastaan. Vertailun vuoksi Ruotsissa näin ajatteli vain neljä prosenttia kaikista vastaajista.

Suomalaisille tärkeimmät kestävän kodin ominaisuudet:

  1. lajittelu (79 %)
  2. energiatehokkuus (72 %)
  3. omavarainen energia, kuten aurinkopaneelit (69 %)
  4. vedensäästöominaisuudet (68 %)
  5. lukittava pyöräsäilytys (60 %)

Pohjoismainen asumisbarometri 2023 -tutkimus (Nordic Housing Barometer 2023) toteutettiin maalis-huhtikuussa 2023. Tutkimukseen vastasi yhteensä 4500 18–79-vuotiasta suomalaista, ruotsalaista ja norjalaista (1500 kustakin maasta). Otanta on kansallisesti edustava sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Lisätietoja:

Susanna Virta, kaupallinen johtaja, JM Suomi Oy, puh. 040 032 3080, susanna.virta@jmoy.fi  
Laura Saraste-Mäkinen, viestintäpäällikkö, JM Suomi Oy, puh. 0400 764 148, laura.saraste-makinen@jmoy.fi

JM Suomi Oy on osa JM-konsernia, joka on Pohjoismaiden johtavia asuntojen rakentajia ja asuinalueiden kehittäjiä. Toiminnan pääpaino on asuntojen uudistuotannossa pääkaupunkiseuduilla ja isoissa kasvukeskuksissa Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Konserni toteuttaa myös liikekiinteistöihin ja urakointiin kuuluvia projekteja lähinnä Tukholmassa ja sen lähialueilla. JM pyrkii toiminnassaan pitkäjänteisyyteen ja toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita. Konsernin liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa ja sillä on noin 2 500 työntekijää. Yhtiö on noteerattu NASDAQ Tukholman Large Cap -listalla.