OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Katsaus vedonlyöntialan tulevaisuuteen Suomessa lisensoinnin alaisuudessa

Vedonlyöntiala on jatkuvassa muutoksessa, kun pohditaan pelialan nykytilaa. Keskustelussa on lähdetty siitä, että vedonlyöntiala tarvitsee uudistuksia, mutta osa muutoksista tulee olla hallittuja.  Nykyinen tilanne asettaa kysymyksiä siitä, miten vedonlyöntiala voisi kehittyä tulevaisuudessa ja miten pelaajien ja toimijoiden tarpeet otetaan huomioon. Kun pohditaan mahdollisia muutoksia, nykytilanne tulee ottaa huomioon. Pureudumme seuraavassa vedonlyöntialan tulevaisuuden näkymiin Suomessa ja tutkimme, millaisia muutoksia ja mahdollisuuksia tämä muutos voi tuoda mukanaan.

Tulevaisuuden näkymät

Viime vuosina vedonlyöntiala on ollut näkyvästi parrasvaloiossa. Asiasta uutisoidaan ja siitä käydään keskustelua. Osa avointa ja osa suljetuissa kabineteissa. Tulevaisuuden näkymät Suomen vedonlyöntialalla ovat siis jännittävät ja muutoksia voi olla odotettavissa. Tällä hetkellä Suomessa toimii vain muutama harva ja näkyvä toimija, joita hallinnoidaan tiukasti valtion alaisuudessa. Tämä tilanne on kuitenkin herättänyt keskustelua siitä, pitäisikö järjestelmä olla avoimemnpi ja kannustaa laajempaan yhteistyöhön sekä innovaatioihin, joitka sallivat monipuolisen osallisuuden Suomen markkinoilla. Tämä mahdolistaisi laajemman valikoiman sekä vaihtoehtoja että uusia kiinnostuksen kohteita, joita kehittää matkalla uuteen nykytilaan. Tämä avaisi oven kilpailulle ja mielenkiintoiselle matkalle alan kehitysnäkymiin, jotka ovat valoisat ei pelkästään pelaamisen harrastajille vaan alan kaikille toimijoille. 

Odotukset johtavat keskustelua

Yksi mahdollinen muutos olisi siirtyminen järjestelmään, joka mahdollistaisi laajemmin toimialan hyödyntämisen. Tämä voisi olla lisenssiin perustuva järjestelmä eli lisensointi, joka avaisi ovia aivan uudella tavalla. Suomen vedonlyöntialan tulevaisuus lisensoinnin alaisuudessa tarjoaakin paljon ajatuksia, osa niistä haastavampia ja osa enemmän mahdollistavia. Kohti uudistumista on luotava toimivat säännöt sekä uusi tavanmukaisuus että sallia toimijoiden soeputua uusiin säännöksiin vastataamalla pelaajien ennalta odotettuihin odotuksiin pelaamisen vastuullisuudesta ja reilusta pelistä. Uusi järjestelmä avaisi ovia innovaatioille ja uusille pelimuodoille ja muokkaisi pelimaailman käsityksiä entistä monipuolisemmaksi ja pelaajaystävällisemmäksi, mutta vaihtoehdot eivät ole yksiselitteisiä päätöksenteon kannalta. 

Avoin keskustelu on tärkeää 

Päätöksenteon taustalla tarvitaan oma-aloitteisuutta avata keskustelua että ottaa osaa keskusteluun vaihtoehdoista, joita voitaisiin kehittää tai tuoda mukaan. Vaikka tiukemmat säännökset ja valvonta voivat tuoda haasteita alan toimijoille, ne myös luovat mahdollisuuden rakentaa luotettavaa ja vastuullista vedonlyöntiympäristöä. Matkan varrella pelaajat voivat tuntea olonsa turvalliseksi, kun he tietävät, että alalle tulevat toimijat toimivat laillisten normien ja eettisten periaatteiden mukaisesti ja arvostavart yhdessä tekemistä. Toisaalta uusi lisensointijärjestelmä voi myös kannustaa innovaatioita ja uusia pelimuotoja. Alan toimijat voivat pyrkiä erottumaan kilpailussa tarjoamalla entistä parempia pelikokemuksia ja vedonlyöntimahdollisuuksia. Lisäksi digitaalisen teknologian kehitys avaa aivan uusia ovia uusille pelaamisen tavoille, kuten lokaatiovapaan ja lokaatioon sidotun toiminnan yhdistämisestä yhdeksi kokonaisuudeksi, jotka voivat houkutella sekä uusia toimijoita että uusia pelaajia mukaan tekemään hyvää urheilulle. 

Lisensoinnin vaihtoehdot

Lisensointi tuo mukanaan myös lukuisia etuja, sekä pelioperaattoreille että pelaajille. Lisenssin hankkiminen ei ainoastaan lisää operaattorin uskottavuutta, vaan se myös vahvistaa luottamusta pelaajien keskuudessa. Alan yhtenä haasteena on ollut erilaisten säännösten puute eri lainkäyttöalueilla. Esimerkikse Euroopassa ei ole ollut mitään yhtenäistä säännöstöä, jolla tulkintaa toimintatapojen yhdenmukaisuutta. Tästä huolimatta, kun kasino sitoutuu tiukkoihin standardeihin, se takaa eettisten ja vastuullisten käytäntöjen laajemman käyttöönoton. Tämä on erityisen tärkeää, sillä globaali kehityssuunta kohti yhtenäistä pelialan toimintatapaa on jatkuva ja eteenpäin suuntautunut. Standardointi johtaa myös entistä yhtenäisempiin pelaajien suojatoimenpiteisiin, vastuulliseen pelaamiseen liittyviin käytäntöihin sekä mainontaohjeisiin, jotka yhdessä vahvistavat sääntelyn yhdenmukaistamista ja yhdessä tekemistä. 

Nykytila meillä ja muualla

Keskustellaan lisää vaihtoehdoista, jossa mukana on standardointi. Käytännössä mitkään valtiot eivät ole toimineet aidossa monopoliasemassa koskaan, koska arvioiden mukaan ulkomaille suuntautuva rahapelaaminen on muodostanut jo pitkään noin puolet tai joppa enemmän digitaalisesta rahapelaamisesta. Tehokkaan lisensointijärjestelmän puute on johtanut siihen, ettei digitaalisen pelaamisen merkitystä ole ymmärretty riittävällä asiantuntemuksella. Siinä missä Ruotsissa siirryttiin avoimeen järjestelmään vuonna 2019, Tanskassa muutos tehtiin vuonna 2012, Suomessa vielä keskustellaan eri vaihtoehdoista. Osassa pelimaailmaa voittoa tavoittelemattomien yhdistyksen osallistuminen uhkapelitoimintaan on sallittu tätäkin aikaisemmin, joka on nähty innovatiivisena alan kerhityksessä vahvistaen yhdistystoiminnan osallisuutta.

Tulevaisuus on avoin

Tulevaisuus viime kädessä näyttää, miten alan toimijat hyödyntävät mahdollisuuksia ja muokkaavat vedonlyöntikokemusta Suomessa. Vedonlyöntiala on kokenut merkittäviä muutoksia viime vuosina, ja Suomessa uusi lisensointijärjestelmä on asettanut uusia raameja alan toiminnalle. Suomen näkemys järjestelmästä ja muutoksista on positiivinen. Tämän tavoitteena on varmistaa pelaajien turvallisuus, reiluuden ja vastuullisuuden noudattaminen sekä ehkäistä haittoja. Uusi lisensointijärjestelmä tuo mukanaan myös mahdollisuuden paikallisten peliyhtiöiden lisensointiin ja osallistumiseen kilpailuun aiemmin monopolin alaisuudessa. Toisaalta, voimme aina keskustella tuleeko mahdollinen pelimarkkinoiden avaaminen muokkaamaan tulovirtojen suuntaa ja sitä vaatisiko lisenssijärjestelmän käyttöönotto tarkkaa sääntelyä ja valvontaa. Selvää on, kun kaikki toimijat noudattavat vastuullista käytänteitä ja ehkäisevät väärinkäytöksiä, kaikki hyötyvät tästä. Tämä lisää pelaajien turvallisuutta ja auttaa ehkäisemään pelaamiseen liittyviä riskejä. Lisäksi lisensointijärjestelmä varmistaa valtion tulonlähteiden muodostumisen myös niiltä toimijoilta, jotka haluavat näkyvämmin olla mukana kehitystyössä.