OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Lemmikki on tutkitusti hyväksi henkiselle hyvinvoinnille

Useissa eri tutkimuksissa on osoitettu lemmikkien lisäävän omistajiensa hyvinvointia. Agria Eläinvakuutuksen teettämän kyselytutkimuksen mukaan lemmikki tarjoaa henkistä tukea kriisitilanteissa, antaa lohtua sekä auttaa rentoutumisessa ja palautumisessa.

Agria Eläinvakuutus on tutkinut millä eri tavoin lemmikit auttavat edistämään omistajansa henkistä hyvinvointia. Kysely tehtiin yhteistyössä Xtreme Insights AB:n kanssa marraskuussa 2019 ja siihen vastasi 1000 suomalaista lemmikinomistajaa, jolla on koira, kissa tai hevonen.

Lemmikki on hyvä lohduttaja

Kun surun hetkellä tulee hakea lohtua joltain, suurin osa kääntyy oman puolisonsa puoleen – mutta lemmikki tulee hyvänä kakkosena. Kaikista vastanneista lemmikinomistajista yhteensä 31% oli sitä mieltä, että oma lemmikki on paras lohduttaja. Puolison parhaaksi lohduttajaksi koki 39% vastaajista, perheen 19% ja ystävät 11%.

Hevoset ovat lemmikeistä parhaita lohduttajia.Hevosenomistajista 35% vastasi hevosen olevan paras lohduttaja, eli hevosenomistajien mielestä oma lemmikki on jopa parempi lohduttaja kuin puoliso, jonka valitsi 31% hevosenomistajista. Kissanomistajista 31% koki kissansa parhaana lohduttaja ja koiranomistajista 30%.

Lemmikki voi auttaa pääsemään kriisin yli

Lemmikit ovat hyviä avustajia myös kriisitilanteissa, sillä puolet vastaajista kertoi, että lemmikki on auttanut pääsemään yli kriisistä.

Hevoset ovat vastanneiden mukaan parhaita auttamaan kriisin yli, sillä hevostenomistajista 61% koki hevosensa auttaneen kriisissä. Koiranomistajista 51% ja kissanomistajista 45% oli saanut lemmikistään kriisiapua.

Naiset kokivat saavansa lemmikiltään enemmän tukea kriisitilanteessa kuin miehet, sillä naisista 65% vastasi lemmikin auttaneen kriisistä selviämisessä, miehistä vain 35%.

Yksi syy miksi lemmikki on niin hyvä auttamaan erilaisissa vaikeissa tilanteissa, on että lemmikki välittää omistajastaan pyyteettömästi eikä tuomitse tai kyseenalaista. Lisäksi lemmikki auttaa pitämään kiinni tavallisista rutiineista ja antaa muuta ajateltavaa.

Lemmikki auttaa omien akkujen laatamisessa

Moni lemmikinomistaja kokee lemmikkinsä olevan parasta seuraa akkujen lataamiseen. Kaikista vastanneista yhteensä 29% oli sitä mieltä, että viettää mieluiten oman lemmikkinsä kanssa aikaa rentoutuakseen ja ladatakseen akkuja. Oma puoliso on hyvänä kakkosena (25%) ja perhe ja ystävät jaetulla kolmannella sijalla (molemmat 18%).

Lemmikeistä hevoset olivat suosituin seuralainen akkujen lataamiseen: hevosenomistajista 37% valitsi lemmikkinsä ylitse muiden; koiranomistajista 33% ja kissanomistajista 23%.

Lemmikki vähentää yksinäisyyden tunnetta

Jos on yksinäinen olo, lemmikki on hyvä apu siihenkin! Kaikista vastaajista 84% koki olonsa vähemmän yksinäiseksi lemmikkinsä seurassa. Parasta seuraa ovat koirat: koiranomistajista 87% koki olonsa vähemmän yksinäiseksi, kissan- ja hevosenomistajista 84% koki lemmikin kanssa olonsa vähemmän yksinäiseksi.