OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Näin lemmikki voi parantaa ihmissuhteita

Agria Eläinvakuutuksen teettämän tutkimuksen mukaan lemmikki voi auttaa vähentämään yksinäisyyden tunnetta, ja sen lisäksi lemmikki voi myös parantaa ihmissuhteita auttamalla uusien ystävien löytämisessä ja tuomalla perheenjäseniä lähemmäs toisiaan.

Agria Eläinvakuutus on tutkinut millä eri tavoin lemmikit auttavat edistämään omistajansa henkistä hyvinvointia. Kysely tehtiin yhteistyössä Xtreme Insights AB:n kanssa marraskuussa 2019 ja siihen vastasi 1000 suomalaista, joilla on koira, kissa tai hevonen.

Lemmikki vähentää yksinäisyyden tunnetta

Jos on yksinäinen olo, lemmikki on hyvä apu! Kaikista vastaajista 84% koki olonsa vähemmän yksinäiseksi lemmikkinsä seurassa. Parasta seuraa ovat koirat (87%) – kissat ja hevoset puolestaan ovat jaetulla toisella sijalla (84%).

Lemmikki voi auttaa löytämään uusia ystäviä

Sen lisäksi, että lemmikki vähentää yksinäisyyden tunnetta, lemmikki auttaa parantamaan nykyisiä ihmissuhteita ja lemmikin avulla voi jopa löytää lisää ystäviä. Kaikista vastanneista 53% sanoi lemmikin parantaneen omistajansa sosiaalista elämää tai auttaneen löytämään uusia ystäviä.

Uusia ystäviä on helpointa löytää hevosen tai koiran kanssa, sillä 76% hevosenomistajista ja 67% koiranomistajista sanoi sosiaalisuuden lisääntyneen. Kissanomistajista vain 31% oli samaa mieltä.

Koirien ja hevosten kanssa sosiaalisten suhteiden parantumiseen vaikuttaa muun muassa erilaisten harrastusten laaja valikoima. Koiran kanssa voi harrastaa monenlaista eri lajia kuten koiratanssia, rally-tokoa, nose workia ja agilitya, joiden ohella voi tutustua muihin harrastaviin koirakoihin. Lisäksi uusia tuttavuuksia voi tulla esimerkiksi koirapuistossa tai koiranäyttelyssä.

Hevosen kanssa voi myös harrastaa monia eri lajeja, joiden myötä voi tutustua uusiin ihmisiin. Lisäksi tallilla tulee vietettyä paljon aikaa, joka voi parantaa olemassa olevia ystävyyssuhteita ja helpottaa uusiin ihmisiin tutustumista.

Lemmikki auttaa lähentämään perhettä

Lemmikki on hyväksi myös perhesuhteille. Kaikista vastanneista 91% koki, että lemmikki tuo lisää läheisyyttä perheeseen. Vastaus oli lähes sama oli sitten kyseessä koira (92%), kissa (90%) tai hevonen (89%).

Moni kokee lemmikin olevan osa perhettä, joten on luonnollista, että lemmikki myös tuo perhettä lähemmäksi toisiaan. Lemmikin myötä perheenjäsenillä on yhteinen kiinnostuksen kohde ja perheenjäsenet saattavat viettää enemmän aikaa yhdessä, joko kotona tai vaikkapa koiraa ulkoiluttaessa tai tallilla.

Lisäksi yli puolet kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että lemmikki on tuonut turvaa ja iloa lapsuudessa. Positiivisin vaikutus oli hevosilla (73%), seuraavaksi kissoilla (69%) ja kolmantena koirilla (62%). Monella on siis lapsuuden lemmikistä hyviä muistoja.