OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Odotettu ja pelätty uusi vuosikymmen – mitä voimme odottaa 2020-luvulta?

Vielä 1990-luvun aikana Suomi kärsi lamasta ja tulevaisuudennäkymät olivat synkät. Tilannetta paransi uuden vuosituhannen tuoma toivo, jota siivitti monien uusien teknologia-alojen huikea kasvu aina 2010-luvulle asti. Varsinkin mobiiliteknologia on edelleen kasvusuunnassa, kun taas jotkut perinteisemmät ammatit ja alat ovat väistymässä muutosten edestä.

Suomi ja koko maailma ovat uudessa käännekohdassa ja uuden vuosikymmenen ensiaskelissa. Asiantuntijat, poliitikot ja jopa ennustajat ovat tuottaneet omat näkemyksensä siitä, mitä seuraava vuosikymmen tuo Suomelle ja maailmalle. Tutustutaan siis lähemmin siihen, miten voimme odottaa arkemme muuttuvan seuraavan 10 vuoden sisällä?

Teknologian kehitys tulee muovaamaan arkeamme merkittävästi

Uuden vuosikymmenen teknologiaodotuksista puhuttaessa voidaan puhua samantyyppisestä vallankumouksesta kuin internet- ja mobiiliteknologia olivat omina aikoinaan, kun ne saatiin jokaisen käyttöön. Kehitteillä ja myös paikoin käyttöönotettu 5G-verkosto on tämän päätekijä.

Sen ansiosta elämää voidaan verkostoida helpommin ja se alkaa jopa ihan arkisista asioista, kuten kodinkoneiden verkottamisesta kotiverkkoon esineiden internetissä. Mitä parempi yhteys on, sitä useampia asioida voidaan verkostoida keskenään ja siirtää verkkoon, josta yksi esimerkki on jo nykyiset pilvipalvelut.

Sähköautot tulevat yleistymään ja niiden sisältämät ominaisuudet kehittymään nykyisestä. Samoin digitalisaatio levittäytyy jokaiseen yritykseen. Nettikauppojen, nettimarkkinoinnin ja -verkostojen käyttäminen tulevat nousemaan yhä tärkeämpään merkitykseen yrityskultturissa. Sen lisäksi yhä useampi tulee tekemään ostoksia suoraan netistä, jolloin kivijalkakaupat keskittyvät isoihin kauppakeskuksiin ja kaupungin keskustoihin.

Viihde muuttuu yksilöllisemmäksi

Jo nyt monet suoratoistopalvelut, kuten Netflix, Spotify ja Via Play, kilpailevat asiakkaista, ja ne ovat satojen tuhansien suomalaisten arjessa jo vahvasti mukana. Samalla kun alalle ilmestyy koko ajan uusia kilpailijoita, ne ovat muodostaneet aivan uudenlaisen viihdealan eli yksilöllisen viihteen.

Tulevaisuudessa ihmiset tulevat olemaan yhä vähemmissä määrin sitoutuneita aikatauluihin, vaan tarjontaa tulee olla saatavilla milloin vain haluaa. Viihdetarjontaa voidaan kohdentaa tekoälyn avulla, joka pystyy esimerkiksi analysoimaan käyttäjän elokuva- ja musiikkimaun ja tekemään sen mukaan ehdotuksia uusista valinnoista.

Tekoälyä käyttävät jo monet muutkin alat, kuten verkkokaupat, sosiaalinen media, netin sivustot kuten casino, hakupalvelut ja jopa mobiilikäyttöjärjestelmät. Sen avulla yritykset pystyvät kasvattamaan tulojaan ja tehostamaan toimintaansa hyvin kustannustehokkaasti samalla kun asiakkaat nauttivat hyvin kohdennetusta sisällöstä ja löytävät etsimänsä huomattavasti nopeammin.

Elämysten ja ilon etsiminen elämästä siirtyvät arkeen

Seuraavan kymmenen vuoden aikana voimme taatusti odottaa erilaisten työntekomahdollisuuksien ilmaantumista. Varsinkin etätyö ja kotoa tehtävien töiden suosio ja yleisyys tulevat kasvamaan. Tietyt työtehtävät voidaan tulevaisuudessa muuttaa täysin etätyöksi, kun taas monille nykyisillekin työpaikoille voidaan ehdottaa etätyöpäivää esimerkiksi kerran viikossa.

Samalla työstä ei tule muodostumaan enää yhtä urakeskeistä kun se oli vielä 20 vuotta sitten. Ihmiset haluavat tehdä töitä elääkseen, mutta eivät elää työtä varten. Varsinkin nykyiset 30- ja 40-vuotiaat haluavat nähdä maailmaa, käyttää runsaammin rahaa elämyksiin ja nauttia elämästä tavalla, joka ei heidän omien vanhempiensa nuoruudessa edes tullut kysymykseen.

Kaupungeista kyliin ja maaseudulle

Enteilevästi viimeisten parin vuoden aikana ollaan nähty pieni kasvava trendi kaupungistumista vastaan. Nimittäin etenkin nuoret aikuiset ja perheet ovat alkaneet suunnittelemaan siirtymistä suurkaupunkien kiireestä ja hälinästä pienempien kylien ja maaseudun rauhaan.

Joillekin se voi merkitä lapsuuden haaveen toteuttamista, kun taas toiset vain haluavat downshiftata eli rauhoittaa elämäänsä. Kylät voivat siis nousta toiseen kukoistukseensa valtion avun ja infrastruktuuriin tekemien sijoitusten avulla. Sen avulla jopa syrjäseudut pysyisivät elossa ja niiden palvelut paransivat, jonka ansiosta suomalaiset voisivat taas valita itse, missä haluavat asua eikä antaa töiden tai opiskelun sanella sen.