OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: pexels.com

Haluatko olla onnellisempi tänä vuonna? Autonomia on hyvinvointiin vaikuttava taikasana

Me kaikki haluamme olla onnellisia. Onnellisuutta etsitään mitä erikoisimmista paikoista, mutta tuo abstrakti käsite tuntuu olevan vaikeasti tavoitettavissa. Totuus on, että onnea ei voi pakottaa. Vaikka kuinka yrittäisit ajatella positiivisesti, et voi hallita tunteitasi koko ajan, eikä sinun ole tarkoituskaan. Jatkuva euforia ei ole realistinen tavoite, mutta se ei tarkoita, etteikö olisi olemassa tapoja lisätä onnellisuuttasi ja yleistä hyvinvointiasi.

The Journal Of Positive Psychology -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan yksi asia vaikuttaa positiivisesti kolmeen onnellisuuden kannalta keskeiseen osatekijään; mielialaan, sitoutumiseen ja merkityksellisyyden tunteeseen. Se on autonomia. Autonomia, eli sisäinen itsenäisyys tarkoittaa, että ihminen on itseohjautuva olento, jolla on vapaus tehdä päätöksiä ja määritellä näin omaa elämäänsä.

Tutkimuksessa, jossa pyrittiin selvittämään, onko autonomialla merkittävä vaikutus ihmisen onnellisuuteen ja hyvinvointiin, 68 osallistujaa pyydettiin kertomaan, mitä he tekivät päivän eri hetkinä. Lisäksi heiltä tiedusteltiin muun muassa, olivatko he saaneet itse valita nämä toiminnot ja miten ne vaikuttivat heidän mielialaansa. Kysymyksillä arvioitiin myös osallistujien sitoutumista ​​toimintaan, sekä toiminnan merkityksellisyyttä. Kun osallistujat olivat täyttäneet kyselylomakkeet kuusi kertaa päivässä viikon ajan, heitä pyydettiin vastaamaan lisäkysymyksiin, joiden avulla kertoitettiin, kuinka tyytyväisiä osallistujat olivat elämäänsä. Tulosten perusteella oli selvää, attä autonomialla oli merkittävä vaikutus osallistujien mielialaan ja siihen, missä määrin he sitoutuivat toimintoihin ja miten merkityksellisinä he niitä pitivät.

Psykologit uskovatkin, että autonomialla voi olla valtava vaikutus yleiseen onnellisuutemme ja hyvinvointiimme. Tutkimuksessa kuitenkin todettiin myös, että autonomia vaikutti vahvimmin osallistujien mielialaan. Sen vaikutus sitoutumiseen ja merkityksellisyyteen oli vain kohtalainen. Tutkijoiden mukaan vaikuttaakin siltä, että tilanteissa, joissa henkilön on tehtävä jotain (kuten töitä), haluttu vaikutus voidaan autonomian puuttumisesta huolimatta saavuttaa, mikäli henkilö kokee tehtävän mielenkiintoiseksi ja tyydyttäväksi. Kun henkilö kokee tehtävän kiinnostavaksi ja tyydyttäväksi, myöskään ulkoisilla palkinnoilla, kuten rahalla, ei ole niin paljon merkitystä. Tutkimus onkin tärkeä muistutus siitä, kuinka tärkeää on pyrkiä tekemään asioita, jotka ihminen itse kokee tyydyttäviksi. Sillä on laaja-alaisia positiivisia vaikutuksia yksilön hyvinvointiin.

Lähde: Stylist