OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: pexels.com

Lääkärin toteama unettomuus lisääntynyt kolmessa vuodessa 36 % – unilääkkeiden sijaan uusia hoitomuotoja

Unettomuus on kasvava terveysongelma, paljastaa Mehiläisen terveysdata. Lääkärikeskuksissa ja työelämäpalveluissa diagnosoitu unettomuuden vuosittainen kasvu on 10 prosentin luokkaa ja vuodesta 2018 vuoteen 2021 unettomuudesta kärsivien määrä on lisääntynyt peräti 36 prosenttia.

– Unettomuuden taustalla todetaan ajoittain sekä psyykkisiä syitä, kuten ahdistuneisuutta ja masennusta että fyysisiä syitä. Unettomuus ja erilaiset unihäiriöt ovat kuitenkin myös itsenäisiä häiriöitä ilman liitännäissairauksia, jotka sellaisenaan suurella todennäköisyydellä haittaavat ihmisen työ- ja toimintakykyä sekä elämänlaatua ja altistavat useille muille sairauksille, toteaa Mehiläisen lääketieteellinen johtaja, psykiatrian ja terveydenhuollon erikoislääkäri Kaisla Lahdensuo.

Rauhoittavien unilääkkeiden määrä laskenut samalla, kun lääkkeettömät hoitomuodot ovat lisääntyneet merkittävästi. Sekä Fimean lääkekulutustilaston, että Mehiläisen lääkemääräystilaston mukaan rauhoittavien unilääkkeiden, joita ei suositella varsinkaan pitkäaikaiseen unettomuuden hoitoon, lääkemääräykset ovat vähentyneet selvästi. Mehiläisen tilaston mukaan vähenemä on ollut vuosittain muutaman prosentin ja vuodesta 2018 vuoteen 2021 noin 9 prosenttia.

– Lääkeaineriippuvuutta aiheuttavia unilääkkeitä määrätään vain noin joka sadannella lääkärikäynnillä ja niiden vähentäminen unettomuuden hoidossa on kannatettavaa, toteaa Mehiläisen hallinnollinen ylilääkäri Petri Leiponen.

Molemmista tilastoista on nähtävissä, että melatoniinin käyttö nukahtamista edesauttavana unihormonina on lisääntynyt samalla ajanjaksolla yhteensä 35–40 prosenttia ja melatoniinin lääkekulutus on Fimean tilaston mukaan lisääntynyt 48,6 prosenttia.

– Lääkäreille pyritään tuottamaan tietoa heidän määräämistään lääkeaineista ja tällä tavoin kannustamaan kestäviin ratkaisuihin potilaita hoitaessaan. Melatoniini ei aiheuta riippuvuutta ja se soveltuu hyvin useimmille potilaille joitain yksittäisiä sairauksia lukuun ottamatta, joskaan melatoniini ei riitä kaikille ainoana keinona unettomuuden hoitoon, Leiponen sanoo.

Myös erilaiset lääkkeettömät hoidot, kuten univalmennukset, ovat lisääntyneet unettomuuden hoitomuotoina merkittävästi. Unettomuuden hoitoon voidaan tarjota myös digitaalisia valmennuksia, jotka sisältävät viikoittain julkaistavia vinkkejä, harjoituksia ja videoita aiheesta sekä univalmentajan etätuen ja tapaamisia.

Unettomuudella tarkoitetaan tilannetta ja oireita, jossa on toistuvasti vaikeuksia nukahtaa kohtuullisessa ajassa, uni katkeilee yön aikana ja heräillään toistuvasti kesken unien tai unilta herätään aivan liian aikaisin. Tällöin uniaika jää liian lyhyeksi tai uni voi olla huonolaatuista eikä sen vuoksi virkistä riittävästi. Uniongelma voi olla yksi näistä tai uniongelma voi olla myös useamman eri unioireen yhdistelmä.

Lähde: Mehiläinen